سه شنبه    27.03      ساعت 9:30         جلسه دعا

                             ساعت 18:30       جلسه آقایان  Sielbaustelle Jade

پنجشنبه    29.03      ساعت 19:00       دعای استرن و مراسم عشای ربانی

جمعه       30.03      ساعت 10:00       مراسم پرستش برای مصلوب شدن عیسی مسیح

یکشنبه     01.04      ساعت 06:45       دعای استرن در Vareler Schleuse

                             ساعت 08:30      صبحانه استرن

                             ساعت 10:00      مراسم پرستش روز رستاخیز و عشای ربانی

                                                     بهمراه کلیسای بچه ها و پذیرایی با چای و قهوه

شنبه     07.04         ساعت 15:00      مراسم پرستش برای نوجوانان و جوانان         

 

                                                                                                                فیض و برکت خداوند با شما باد.