،با درود خدمت شما دوستان

به اطلاع می رساند، روز یکشنبه مورخ 19.11.2017 بعد از مراسم پرستش ساعت 12، جلسۀ مشترکی با حضور هموطنان فارسی زبان و خواهران و برادران آلمانی تشکیل می گردد.

دوستان می توانند نقطه نظرات خود را در جهت بهبود ادغام جامعه فارسی زبان در کلیسا و توسعه و رشد یک کلیسا با فرهنگ های مختلف، ابراز نمایند و انتظارات خود را در جهت بهبود این اهداف اعلام نمایند.

این جلسه برای ارائه و دریافت نظرات ما فارسی زبانان تشکیل می گردد و از آنجا که ما خواهران و برادران فارسی زبان بخشی از کلیسای مسیح هستیم و می خواهیم همراه با دوستان آلمانی یک اجتماع کلیسایی بمانیم، از دوستان گرامی دعوت می کنیم در این جلسه که برای آماده سازی و برپایی آن تلاشهای زیادی انجام شده است، حضور بهم رسانند.

                                                                                                                فیض و برکت خداوند با شما باد.

Vernetzt im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) in Deutschland K.d.ö.R.

Wir sind Mitglied im Bund Evangelisch Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R.Von Lebensgeschichten, wie nur Jesus sie schreiben kann

Im November veranstaltete der österreichische Baptistenbund in Wien seine jährliche Missionskonferenz. Es war ein buntes Fest, wie Pastor Dietrich Fischer-Dörl in seinem persönlichen Bericht zeigt..

07.12.2017

Neu: Akademie im Gespräch

Die neue Reihe Akademie im Gespräch startet mit dem Thema: Die "Islam-Debatte".

07.12.2017

Zum Seitenanfang